PRIVACYBELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN


Verwerking van gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u lid wordt van de Hospitality Management Club (Hierna te noemen: HMC) verstrekt u actief persoonsgegevens aan de HMC. Dit betreft gegevens als uw bedrijfsnaam, bezoekadres, postcode/plaats, postadres, telefoonnummer, website en e-mail. Als u relatie wordt van de HMC, accepteert u het gebruik van persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder gespecificeerd worden.

Wij gebruiken uw gegevens voor onze eigen administratie. We versturen nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere mailingen om de leden en betrokkenen op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen in de gelegenheid te stellen om aan te melden en deel te nemen aan bijeenkomsten van de HMC. Ook plaatsen wij berichten op HospitalityManagementClub.nl en in onze mailings waarin fotomateriaal gebruikt wordt van bijeenkomsten en activiteiten. Indien u deelneemt aan een HMC activiteit bestaat de mogelijkheid dat de HMC foto’s publiceert waarop u staat. Met het aangaan van een lidmaatschap geeft u toestemming om uw gegevens te delen binnen het HMC netwerk en de besloten HMC App groep.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt de HMC gebruik van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de HMC verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. De HMC sluit met alle bewerkers een bewerkingsovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit privacy beleid na te leven.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies op website

Wij gebruiken Google Analytics om de werking van de site te analyseren en om het aantal bezoekers te meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Vragen over privacy, aanpassen of verwijderen gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van uw gegevens te vragen. De HMC zal aan uw verzoek redelijkerwijs gevolg geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de HMC via info@Hospitality Management Club.nl. Wij vragen u om uw verzoek zo goed mogelijk te specificeren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen? Neem ook dan contact op met ons.

De voorwaarden van een lidmaatschap zijn de volgende:

  • Het lidmaatschap van HMC wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van het lopende kalenderjaar schriftelijk plaats te vinden. In de statuten staan de relatie tussen het bestuur en de leden, rechten en verplichtingen en regelingen betreffende beëindiging lidmaatschap geformuleerd.

Over de Website

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 7 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.